Đang tải video...
  • #1
  • #2
  • Zoom+ 27.1K 65% 30 56

    Phang bạn thân của người yêu bị cận không có kính, người yêu tôi ở chung với một cô bạn bị cận rất nặng em mà không có kính là không nhìn thấy gì hết hôm nay tôi sang phòng người yêu chơi mà em lại đi vắng có mỗi cô bạn ở nhà, em nó vừa tắm xong đang lần mò tìm kính nhìn em vừa tắm xong ngon quá biết chắc rằng không có kính em sẽ chẳng nhìn thấy ai tôi đã nhân cơ hội đó địt em luôn.

    Phang bạn thân của người yêu bị cận không có kính
    Xem thêm