Đang tải video...
  • #1
  • #2
  • Zoom+ 79.8K 59% 127 186

    Nữ su phụ giúp nam đồ đệ trị nội thương, đang luyện công trong rừng thì bị 2 người mặc đồ đen bịt kín mặt tấn công anh ta đánh cho 2 tên kia bỏ chạy nhưng cũng bị thương lết mãi mới về được đến nhà gọi sư phụ thì ngất đi, nữ sư phụ chạy xuống thấy đồ đệ bị thương liền mang vào phòng truyền nội công trị thương cho đồ đệ sau khi đồ đệ hồi phục để cảm ơn sư phụ nam đồ đệ đã tặng hoa súng cho sư phụ.

    Nữ su phụ giúp nam đồ đệ trị nội thương
    Xem thêm